בקשה מטעמים הומניטריים


בקשה מטעמים הומניטריים

אחת הבקשות הנפוצות מטעמים הומניטריים הנה אם או אב אזרחים זרים אשר הנם הורים לילדים אזרחים ישראלים.

בקשות כאלה אינן מתקבלות באופן אוטומטי, למרות שההיגיון הבריא אומר שהדבר הכי חשוב הוא לא להפריד בין הורה לילדו.

האם ילד קטן, אזרח ישראלי, שנולד לאב ישראלי, ולאם זרה, יאלץ לגדול ללא אחד מהוריו, אם הוריו נפרדו ואינם חיים יחד? 

הורות לאזרח ישראלי אינה מקנה באופן אוטומטי אזרחות להורה הזר, אך בהתאם לפסיקה יש לבחון כל מקרה לגופו.

"משפט הטבע הוא, שילד יגדל בבית אביו ואמו: הם שיאהבו אותו, הם שיאכילו אותו וישקו אותו, הם שיחנכו אותו, והם שיעמידו אותו על רגליו עד אם היה לאיש. זו זכותם של אב ואם וזו זכותו של בנם....כל אם – באשר היא אם – זכאית להחזיק בבנה הקטון, לאהוב אותו, ללטף אותו, להאכילו, להשקותו, להחזיקו בזרועותיה ולהלך עמו יד ביד. ואולם זכויות אלו לא רק אם קנתה אלא בנה הקטון אף הוא, וזכותו של זה הקטן נעלה היא מזכותה של אמו." (כב' השופט חשין)