בדיקת אבהות


החוק קובע כי ילד שנולד להורה אזרח ישראלי יקבל גם הוא מעמד של אזרח ישראלי. הבעיה מתחילה כאשר האב הוא אזרח ישראלי ואילו האם הנה אזרחית זרה. 

כאשר בני הזוג מגיעים בני הזוג למשרד הפנים ומבקשים לרשום את הקטין כילדו של האב הישראלי, משרד הפנים מסרב ומבקש הוכחת אבהות.

הוכחת האבהות הינה למעשה פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה הקובע את האבהות על הקטין.

אשר על כן, על בני הזוג להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה כשהצד השני הוא למעשה היועץ המשפטי לממשלה המיוצג על ידי הפרקליטות והיא זו שמגיבה מנגד.

לרוב ידרוש בית המשפט מהמבקשים לבצע בדיקת סיווג רקמות, בדיקת אבהות.

ניתן לבצע את הבדיקה גם כאשר המבקשים או אחד מהם נמצא בחו"ל, הבדיה תיעשה על פי נוהל חו"ל.

בדיקת אבהות מחויבת להיעשות על ידי צו של בית המשפט, בדיקה ללא צו מנוגדת לחוק ואין לה תוקף משפטי.

לאחר שהבדיקה מוכיחה את האבהות של האב הישראלי על הקטין, יתן בית המשפט פסק דין בעניין האבהות וצו למשרד הפנים שיורה על רישום הקטין כילדו של האב, על ידי הרישום יזכה הקטין במעמד של אזרחות ישראלית.